ข้อตกลงเพิ่มเติม

ทางเวปไซต์ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการเล่นที่ผิดธรรมฃาติทั้งหมด
เช่น ผิดราคา ผิดหน้าบอล ผิดสกอร์ ไม่ว่าเกมการแข่งขันจบครบ 90 นาทีแล้ว
ก็สามารถยกเลิกรายการย้อนหลังได้โดยไม่ต้องแจ้งให้มาสเตอร์/เอเย่นต์ทราบ

ผลได้เสียก็ให้ยึดตามเวปไซต์ต่างประเทศ (SBOBET) เป็นหลัก